Oferta dla dzieci

Prawidłowe słyszenie u niemowląt i dzieci ma wpływ nie tylko na rozwój mowy, ale także na szeroko rozumiany rozwój poznawczy i emocjonalny. Aby dzieci z niedosłuchem mogły rozwijać się porównywalnie do dzieci ze słuchem prawidłowym konieczna jest odpowiednio wcześnie podjęta rehabilitacja. Dlatego bardzo ważna jest jak najwcześniejsza i pełna diagnostyka słuchu.

W Polsce wszystkie noworodki są objęte programem przesiewowych badań słuchu. W pierwszym etapie opiera się on na badaniu otoemisji akustycznej.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badań przesiewowych lub występowania innych czynników ryzyka takich jak niedosłuch u rodzica lub rodzeństwa, wcześniactwo, wady wrodzone głowy lub szyi, niska masa urodzeniowa, przyjmowanie leków ototoksycznych, wskazana jest dokładna diagnostyka obejmująca szeroki zakres badań słuchu. Badania słuchu są także wskazane gdy dziecko nie rozwija prawidłowo mowy lub występują jakiekolwiek inne czynniki budzące wątpliwość czy słuch dziecka jest w normie. Warto zaznaczyć, że uszkodzenie słuchu może pojawić się także w trakcie rozwoju dziecka, dlatego w przypadku pojawienia się podejrzeń niedosłuchu należy ponownie zbadać słuch niezależnie od wyniku badań przesiewowych.

W naszych placówkach wykonujemy u dzieci, w tym także u noworodków i niemowląt, pełną diagnostykę słuchu. U dzieci wykonujemy następujące badania:

  • otoemisja akustyczna (bez ograniczeń wiekowych)
  • ABR (bez ograniczeń wiekowych)
  • tympanometrię (bez ograniczeń wiekowych)
  • audiometrię zabawową (u dzieci w wieku przedszkolnym)
  • audiometrię tonalna (u dzieci starszych i młodzieży)

Powyższe badania zostały opisane w zakładce – Badania słuchu.

W naszych gabinetach jest też możliwość konsultacji laryngologicznej i audiologicznej (odnośnik do AMED Centrum Audiologii).

W przypadku stwierdzenia u dziecka niedosłuchu odbiorczego powinno ono zostać zaopatrzone w aparaty słuchowe. W przypadku niedosłuchu wrodzonego najlepiej gdy rehabilitacja podjęta przy użyciu aparatów słuchowych rozpoczyna się przed upływem 6 miesiąca życia.

Aparaty słuchowe dla dzieci różnią się od tych, które są stosowane u młodzieży i dorosłych. Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest by aparat był ładowalny lub z blokadą komory baterii uniemożliwiającą jej otwarcie przez dziecko. Powinien charakteryzować się możliwie dużą odpornością na działanie czynników mechanicznych.

U dzieci stosuje się aparaty słuchowe typu BTE (zobacz rodzaje aparatów słuchowych). Również samo dopasowanie aparatu słuchowego u dzieci i u dorosłych różni się w istotny sposób.

Czasem oprócz aparatów słuchowych dla prawidłowego słyszenia dziecka np. podczas lekcji w szkole potrzebne są także dodatkowe systemy wspomagające słyszenie.

W naszych gabinetach protetycy słuchu z wieloletnim doświadczeniem dobierają i dopasowują odpowiednie aparaty słuchowe, tak, by dziecko mogło rozwijać się w najlepszy możliwy sposób. W ofercie mamy także systemy wspomagające słyszenie. Przy zakupie aparatów słuchowych, wkładek usznych oraz systemów FM można skorzystać z dofinansowania NFZ (link).

Zdarza się także, że dziecko w ocenie rodziców lub nauczycieli funkcjonuje jak osoba z lekkim niedosłuchem, a wyniki badań słuchu są prawidłowe. Przyczyną mogą być centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego – APD. Więcej o nich mogą Państwa przeczytać tutaj.

Strona główna 9 Oferta dla dzieci