Audiometria zabawowa

Audiometria zabawowa jest badaniem subiektywnym, które wykonuje się u dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie słuchu ma atrakcyjną formę zabawy i pozwala na wyznaczenie progu słyszenia dziecka.

Audiometria zabawowa jest badaniem subiektywnym, które wykonuje się u dzieci w wieku przedszkolnym. Badanie słuchu ma atrakcyjną formę zabawy i pozwala na wyznaczenie progu słyszenia dziecka. Badanie wykonuje się w słuchawkach audiometrycznych. Wynikiem jest audiogram – wykres z krzywą obrazującą próg słyszenia dziecka.

Wykonanie audiometrii zabawowej poprzedzamy badaniem tympanometrycznym.

Strona główna 9 Badania słuchu 9 Audiometria zabawowa