Badania słuchu

Wykonujemy badania słuchu u dzieci (bez ograniczeń wiekowych), młodzieży i osób dorosłych. Wysokiej klasy sprzęt, profesjonalne kabiny do badań słuchu oraz szeroki zakres wykonywanych badań pozwala na kompleksową ocenę słuchu. Wykonując badania słuchu możemy ilościowo i jakościowo ocenić ubytek słuchu oraz określić miejsce jego występowania na drodze słuchowej. W naszych gabinetach wykonujemy badania obiektywne (audiometria impedancyjna, tympanometria, otoemisja akustyczna, ABR), subiektywne (audiometria tonalna, audiometria mowy, audiometria zabawowa, audiometria wysokich częstotliwości, wyznaczanie progu dyskomfortu, analiza szumów usznych), a także oceniamy ryzyko zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD). Badania są wykonywane przez dyplomowanych protetyków słuchu.

Audiometria tonalna

Badanie, które pozwala wyznaczyć próg słyszenia dla poszczególnych częstotliwości, osobno dla prawego i lewego ucha.

Audiometria zabawowa

Badanie słuchu ma atrakcyjną formę zabawy i pozwala na wyznaczenie progu słyszenia dziecka.

Audiometria mowy

Badanie, które określa procentową zrozumiałość mowy, w zależności od poziomu jej ekspozycji.

Neuroflow

CAPD – Diagnoza Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Audiometria impedancyjna

Pozwala na ocenę stanu ucha środkowego, w tym diagnostykę zapalenia ucha środkowego i ocenę funkcji trąbki słuchowej.

Tympanometria

Ocena podatności błony bębenkowej na zmiany ciśnienia w przewodzie słuchowym zewnętrznym.

Otoemisja akustyczna

Badanie pozwalające wykryć niedosłuch odbiorczy pochodzenia ślimakowego.

Badanie ABR

Badanie ABR polega na rejestracji odpowiedzi słuchowych z poziomu pnia mózgu.