Neuroflow

Prawidłowy odbiór otaczających nas dźwięków, zależy nie tylko od funkcjonowania samego narządu słuchu, ale także od sprawności procesów analizy sygnałów akustycznych, które zachodzą na poziomie neuronalnym.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (z ang. Auditory Processing Disorder – APD) to nieprawidłowości w przetwarzaniu informacji słuchowej w ośrodkowym układzie nerwowym. Nie wynikają one z zaburzeń funkcji poznawczych lub językowych i występują pomimo prawidłowego progu słyszenia.

Osoby z APD mają trudność z różnicowaniem dźwięków, z ich lokalizacją i lateralizacją, analizą czasową sygnałów i/lub z uwagą i pamięcią słuchową.

Oznacza to, że dziecko z APD może mieć problem z rozumieniem mowy, gdy wokół panuje gwar, z rozumieniem dłuższych poleceń ustnych, a dźwięki otoczenia łatwo odwracają jego uwagę. Często prosi o powtórzenie pytania, może mieć także problemy z czytaniem, pisaniem i nauką języków obcych. Dzieci z podejrzeniem APD funkcjonują jak dzieci z lekkim niedosłuchem (mimo prawidłowej czułości słuchu).

Zaburzenia przetwarzania słuchowego dotykają od 2-3% do nawet 7% populacji dzieci w wieku szkolnym [1]. W pewnych grupach zaburzenia te występują znacznie częściej – np. w grupie uczniów z dysleksją rozwojową APD ma jedna trzecia dzieci [1].

Występowanie APD może wpływać negatywnie na zdolności komunikacyjne dziecka oraz jego osiągnięcia edukacyjne, dlatego ważna jest diagnostyka, a w przypadku wyników wskazujących na ryzyko APD – podjęcie skutecznej rehabilitacji.

U osób dorosłych APD często objawia się problemami z rozumieniem mowy przez telefon lub komunikatory (zwłaszcza, gdy wokół panuje szum), w pomieszczeniach pogłosowych, podczas spotkań, na których kilka osób mówi równocześnie, a także trudnościami z koncentracją uwagi w pomieszczeniach typu open-space.

W naszych gabinetach w Poznaniu, w Zalasewie oraz w Wieleniu przeprowadzamy diagnostykę w kierunku centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow u dzieci od 4 lat, młodzieży i osób dorosłych.

 

Diagnostyka w kierunku CAPD składa się z czterech części:

 • wywiad obejmujący m.in. dane z rozwoju dziecka,
 • badanie słuchu (audiometria tonalna i tympanometria),
 • ocena wyższych czynności słuchowych,
 • omówienie wyników.

Do oceny wyższych czynności słuchowych wykorzystujemy zestaw behawioralnych testów
psychoakustycznych Neuroflow (platforma diagnostyczna APD Medical):

 1. Test reakcji słuchowej,
 2. Test reakcji wzrokowej,
 3. Adaptacyjny, jednosylabowy test rozumienia mowy w szumie,
 4. Adaptacyjny, zdaniowy test rozumienia mowy w szumie,
 5. Test sekwencji częstotliwości
 6. Adaptacyjny test rozdzielczości czasowej układu słuchowego
 7. Adaptacyjny test rozdzielczości częstotliwościowej
 8. Rozdzielnouszny test liczbowy

Testy są dopasowane do wieku osoby badanej.

Osoby z APD lub z podejrzeniem ryzyka zaburzeń mogą skorzystać z terapii Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy (Neuroflow ATS®) . Jest to udokumentowana naukowo metoda treningu wyższych funkcji słuchowych, wykorzystująca neuroplastyczność mózgu.

Ponieważ różne podtypy zaburzeń (fonologiczny, związany z uwagą słuchową, integracji, mieszany) wymagają innych metod terapii, ćwiczenia dla danej osoby są dobierane indywidualnie. Poziom trudności ćwiczeń jest dostosowany do wieku i zmienia się w sposób adaptacyjny. Trening Neuroflow ATS® może być przeprowadzany w domu (dziecko ćwiczy wtedy razem z rodzicem/osobą dorosłą) lub w naszych gabinetach. Jedna sesja treningowa trwa około 20-30 minut. Treningi powinny odbywać się trzy razy w tygodniu.

Od stycznia 2022 roku jest możliwość wzbogacenia terapii Neuroflow o Muzyczny Trening Ruchowy. Jest to moduł terapii dedykowany osobom, którym towarzyszy nadwrażliwość słuchowa, czyli nadmierne (w porównaniu do ogółu społeczeństwa) reagowanie na dźwięki. Dzieci z nadwrażliwością słuchową nie mogą wytrzymać hałasu podczas przerw szkolnych, unikają wspólnych zabaw, koncertów, mogą przeszkadzać im odgłosy urządzeń domowych. Występowanie takich bodźców dźwiękowych powoduje u osób znadwrażliwością nadmierne pobudzenie, rozdrażnienie i irytację.

Muzyczny Trening Słuchowy Neuroflow zawiera ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne.

Ten moduł terapii może być wykorzystywany także u osób z potrzebą obniżenia napięcia
emocjonalnego oraz stresu.

Umów się na diagnostykę zaburzeń przetwarzania słuchowego – kontakt.

[1] Dane podane za: https://www.neuroflow.pl/