Badanie ABR

Badanie ABR (z ang. Auditory Brainstem Responses), polega na rejestracji odpowiedzi słuchowych z poziomu pnia mózgu.
Badanie to pozwala na ocenę progu słyszenia u osób, u których niemożliwe jest przeprowadzenie audiometrii tonalnej (np. u niemowląt, u dzieci z podejrzeniem niedosłuchu, które nie współpracują w badaniach audiometrycznych, u osób z niepełnosprawnością intelektualną). Wykonuje się je także w przypadku podejrzenia guza nerwu słuchowego lub przy podejrzeniu symulowania uszkodzenia słuchu. Badanie to można wykonywać bez ograniczeń wiekowych. U niemowląt ABR wykonuje się najczęściej podczas naturalnego snu, u osób dorosłych w stanie czuwania.

Podczas badania ABR osoba badana ma przez słuchawki przekazywane bodźce słuchowe (tony lub trzaski). Za pomocą elektrod przyklejonych do skóry dziecka rejestrowane są potencjały które pojawiają się w odpowiedzi na prezentowane bodźce.
Wynik to zapis siedmiu fal, z których znaczenie diagnostyczne ma szczególnie I, III i V. Ich zapis pozwala określić próg słyszenia oraz ocenę przewodnictwa neuronalnego na różnych etapach drogi słuchowej.

Badanie to jest nieinwazyjne i bezbolesne, wymaga jednak wcześniejszego przygotowania (osoba badana powinna być wyciszona i senna). Poprzedza je badanie otoskopowe i audiometria impedancyjna.