Przyczyny niedosłuchu

Niedosłuch dotyka coraz więcej osób. Szacunkowe dane mówią, że problemy ze słuchem ma 1,5 mld ludzi na świecie.

Dlaczego tracimy słuch?

Narażenie na hałas

 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) podaje, że jeden na pięcioro mieszkańców Europy jest narażony na hałas szkodliwy dla zdrowia. Cyt. za EEA „Szacuje się, że 113 milionów osób doświadcza długoterminowego, utrzymującego się przez cały dzień, wieczór i noc hałasu ruchu ulicznego na poziomie co najmniej 55 decybeli (dB(A)) (…).” [1] Do hałasu komunikacyjnego, który obejmuje nie tylko wspomniany hałas uliczny, ale także kolejowy i lotniczy, dochodzi także hałas w miejscu pracy oraz związany z rozrywką i w miejscach rekreacyjnych.

Hałas w miejscu pracy także jest aktualnym problemem. Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek przystosowania miejsca pracy tak, by spełniało ono normy emisji hałasu, a jeśli nie jest to możliwe – obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej. Często jest jednak tak, że ochronniki słuchu są używane przez pracowników tylko sporadycznie. Przyczyną może być kiepska jakość i niska wygoda proponowanych przez pracodawców rozwiązań. Zmiana ochronników na bardziej komfortowe i skuteczne rozwiązuje ten problem, zobacz oferowane przez nas ochronniki słuchu o najwyższej jakości.

Na zbyt wysokie poziomy dźwięku jesteśmy narażeni także podczas wydarzeń sportowych i muzycznych. Problemem jest także zbyt głośne słuchanie muzyki np. przez słuchawki. Amerykańskie badania wskazują, że dotyczy to 50% młodych osób. [2] W Polsce też pod tym względem nie jest dobrze – mamy najwyższy w Europie odsetek dzieci, które zgłaszają problemy ze słuchem [3]. Coraz mniej jest też miejsc, w których można odpocząć w ciszy.

Wszystko to sprawia, że narażenie na hałas pozostaje jednym z głównych powodów uszkodzenia słuchu. Hałas wpływa także na inne aspekty zdrowotne, powodując np. zaburzenia snu.

 

Nasz słuch się starzeje

 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na nasz słuch jest jego pogarszanie się wraz z wiekiem, czyli presbyacusis. Choć starzenia się narządu słuchu nie jesteśmy w stanie zatrzymać, to możemy zadbać o to, by pomimo presbyacusis osoby starsze nadal czuły się komfortowo i mogły się swobodnie komunikować. Kluczem jest wykonywanie regularnych profilaktycznych badań słuchu (odnośnik do zakładki badania słuchu) i w razie potrzeby odpowiednia rehabilitacja narządu słuchu.

 

Przyczyn uszkodzenia słuchu jest wiele

 

Niedosłuch może być spowodowany np. urazem akustycznym, chorobą Meniere’a, stanem zapalnym nerwu ślimakowego, może być następstwem niektórych chorób, np. cukrzycy lub mieć uwarunkowania genetyczne.

Osobno można wymienić przyczyny niedosłuchu typu przewodzeniowego: nadmiar zalegającej woskowiny, niedrożność trąbek słuchowych, ostry lub przewlekły stan zapalny ucha środkowego lub otoskleroza.

 

 

Jak dbać o słuch?

 

W każdej sytuacji w której odczuwamy pogorszenie się słuchu należy zgłosić się do laryngologa i/lub na profilaktyczne badanie słuchu.

 

Jak można chronić słuch?

  • ochrona słuchu przed hałasem
  • ochrona przed infekcjami wirusowymi (w tym szczepienia, np. przeciwko śwince)
  • zapobieganie urazom głowy
  • regularna kontrola słuchu, zwłaszcza u osób chorujących na cukrzyce, z problemami endokrynologicznymi lub z krążeniem, przyjmujących leki ototoksyczne oraz u osób pow. 60 roku życia

 

[1] https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/oczekuje-sie-ze-liczba-europejczykow
[2] Badania National Institute for Deafness and other Communication Disorders (NIDCD), umieszczone w Phonak Insight Serenity Choice – Jennifer Apleton-Huber, lipiec 2021
[3] Badania EuroTrak Polska 2019

Strona główna 9 Ochrona słuchu 9 Przyczyny niedosłuchu