Ochrona słuchu

Przyczyn uszkodzenia słuchu jest wiele.
Niedosłuch może być spowodowany np. urazem akustycznym, chorobą Meniere’a, stanem zapalnym nerwu ślimakowego, może być następstwem niektórych chorób, np. cukrzycy lub mieć uwarunkowania genetyczne. W każdej sytuacji w której odczuwamy pogorszenie się słuchu należy zgłosić się do laryngologa i/lub na profilaktyczne badanie słuchu.

Przyczyny niedosłuchu

więcej informacji

Wkładki przeciwwodne

więcej informacji

Ochronniki słuchu

zobacz ofertę