Audiometria tonalna

Audiometria tonalna jest to podstawowe subiektywne badanie słuchu. Daje możliwość ustalenia wielkości niedosłuchu (ubytek słuchu lekki, umiarkowany, znaczny lub głęboki). Pozwala także zlokalizować jego miejsce (niedosłuch przewodzeniowy, mieszany bądź odbiorczy).

Audiometria tonalna składa się z dwóch części:
– wyznaczenie progu słyszenia drogą powietrzną (standardowo badanie wykonuje się dla częstotliwości 125 Hz – 8000 Hz)
– wyznaczenie progu słyszenia drogą kostną (dla częstotliwości 250 Hz – 4000 Hz).

Wynik badania jest przedstawiany na audiogramie w postaci tzw. krzywych progowych. Pozwala on określić, czy słuch jest prawidłowy (wg WHO do 20 dB HL), czy wsytępuje niedosłuch i – jeśli tak – w jakim stopniu (niedosłuch lekki, umiarkowany, znaczny lub głęboki). Audiometria tonalna pozwala także na określenie charakteru niedosłuchu (niedosłuch przewodzeniowy, odbiorczy, mieszany), a często również prawdopodobnej przyczyny (np. czy jest to niedosłuch spowodowany narażeniem na hałas, pogorszeniem się słuchu postępującym wraz z wiekiem, nagłą głuchotą itd.).

Badanie audiometrii tonalnej jest poprzedzone otoskopią (klik link do otoskopii). Badania wykonujemy w profesjonalnej kabinie audiometrycznej, na wysokiej klasy sprzęcie.

Bezpośrednio przed badaniem należy unikać ekspozycji na hałas oraz znacznego wysiłku fizycznego.

Aby umówić się na badanie słuchu w naszych gabinetach przejdź do zakładki Kontakt.

Audiometria wysokich częstotliwości

Audiometria wysokich częstotliwości to badanie subiektywne, które sprawdza słyszenie w zakresie powyżej 8 kHz. Badanie to wykonuje się w celu oceny wpływu na słuch szkodliwych czynników takich jak hałas lub leki ototoksyczne. Rozszerzenie standardowej audiometrii tonalnej o wyższe częstotliwości jest także istotne dla osób, którzy wykorzystują słuch w pracy zawodowej np. reżyserzy dźwięku, muzycy. Dla tej grupy osób ubytek słuchu powyżej 8 kHz także może wpływać na jakość i komfort pracy.
Audiometrie wysokich częstotliwości wykonujemy w zakresie od 8 do 16 kHz. Badanie poprzedza wykonanie standardowej audiometrii tonalnej.

Strona główna 9 Badania słuchu 9 Audiometria tonalna