Badanie REM

REM – czyli Real Ear Measurement, jest to metoda przydatna przy procesie dopasowania aparatu słuchowego. Uwzględnia ona indywidualne cechy przewodu słuchowego, ponieważ każdy różni się kształtem, przez co ma inną charakterystykę rezonansową.

Powoduje to, że podczas dopasowania aparatu słuchowego niektóre częstotliwości powinny być bardziej wzmocnione, bądź mniej, w zależności od wyniku badania. Efektem jest bardziej komfortowe indywidualne dopasowanie aparatu słuchowego, a dzięki temu lepsza zrozumiałość mowy oraz szybsza adaptacja.